Rechtsgebieden.

Vastgoedrecht

Het vastgoedrecht (ook wel onroerend goedrecht genoemd) omvat een breed terrein. Hierbij valt te denken aan koop en verkoop van vastgoed, projectontwikkeling, grondbeleid en grondexploitatie, aanbestedingsrecht, bouwcontracten, (ruimtelijk) bestuursrecht, onteigeningsrecht, huur en verhuur van vastgoed. Ook valt te denken aan advisering en zonodig procesvoering op het gebied van zakelijke rechten zoals erfpacht, opstalrecht, appartementsrecht en erfdienstbaarheden.

Laatste nieuws

Meer nieuws
2011 Slangen Advocaten