Rechtsgebieden.

Ondernemingsrecht

De advocaten van Slangen Advocaten kunnen u bijstaan op alle gebieden van het hedendaagse ondernemingsrecht, zowel nationaal als internationaal. Hierbij valt te denken aan fusies, overnames, reorganisaties, joint ventures en andere samenwerkingsvormen.

Wij kunnen u eveneens bijstaan op het gebied van Corporate Litigation. Corporate Litigation omvat alle juridische vraagstukken en geschillen met betrekking tot de onderneming. Het gaat daarbij om geschillen tussen ondernemingen, bijvoorbeeld over (samenwerkings)contracten, maar ook over geschillen binnen de onderneming zelf, bijvoorbeeld geschillen tussen bestuur en aandeelhouders of tussen aandeelhouders onderling, het functioneren van het bestuur of geschillen rondom een overname.

Laatste nieuws

Meer nieuws
2011 Slangen Advocaten