Nieuws.

Let op! Bij een ingrijpende verbouwing kan de ondernemer recht hebben op een vrijstelling van de overdrachtsbelasting

De wet stelt de levering van onroerende zaken vrij van omzetbelasting, daarentegen is overdrachtsbelasting verschuldigd. Bij nieuwbouw is de levering wel met omzetbelasting belast. Regelmatig doet de vraag zich voor bij verkrijging van vastgoed of omzetbelasting (aftrekpost) of overdrachtsbelasting (kostenpost) verschuldigd is.

Bij een ingrijpende verbouwing doet bovenstaande vraag zich eveneens voor. Aan de hand van een praktijksituatie zal de vraag worden behandeld of bij een ingrijpende verbouwing omzetbelasting of overdrachtsbelasting is verschuldigd.

Aan een winkel zijn (sloop)werkzaamheden verricht. Deze hielden in dat van de winkel het dak (voor zover dit niet de vloer van de wooneenheden vormde), de gevels, de binnenmuren, en een deel van zowel de fundering als de vloer zijn verwijderd. De onderdelen van de fundering, de vloer en de zijmuren die deel uitmaakten van de stabiliteitsconstructie voor de wooneenheden zijn gehandhaafd. Het enige wat over is gebleven zijn de vier wooneenheden en de daarvoor benodigde draagconstructie. In de ontstane open ruimte is een nieuwe, kleinere winkel gerealiseerd.

Voor de heffing van omzetbelasting kan sprake zijn van de levering van een gedeelte van een gebouw. Dat doet zich voor indien een gebouw horizontaal is gesplitst (appartementsrechten) of indien een gebouw verticaal is gesplitst. Voor de vrijstelling van de overdrachtsbelasting moet een dergelijk appartement of gedeelte, zoals in dit geval het gedeelte van de winkel op de begane grond dat zich niet onder de wooneenheden bevindt, afzonderlijk van het overige van het gebouw worden bezien.

Doordat van de winkel als gevolg van de ingrijpende werkzaamheden niet meer dan de draagconstructie onder de wooneenheden in stand is gebleven, kan gezegd worden dat sprake is van nieuwbouw. De winkel (die een zelfstandige onroerende zaak is) levert een nieuw vervaardigde onroerende zaak op, zodat geen overdrachtsbelasting verschuldigd is.

Bovenstaande is recent door de Hoge Raad bepaald op 8 maart 2013 (LJN: BZ 3574). Het kan voor de ondernemer van groot belang zijn om bezwaar te maken tegen de voldoening van de overdrachtsbelasting als sprake is van (een gedeelte) nieuwbouw. Wellicht is een vrijstelling van overdrachtsbelasting van toepassing en is de levering van het onroerend goed onderworpen aan (de voor de ondernemer gunstige) omzetbelasting.

Indien u meer informatie over bovenstaande wenst, kunt u contact opnemen met Slangen Advocaten.

Fiona Sassen
sassen@slangen-advocaten.nl
14 mei 2013

Overig nieuws

Meer nieuws
2011 Slangen Advocaten