Nieuws.

Klagen tegen projecten niet meer eenvoudig

Vorig jaar berichtten wij u over de Wet aanpassing bestuursprocesrecht (Wab). Een belangrijk gevolg van deze wet is dat klagen tegen projecten niet meer zo gemakkelijk is. Inmiddels is deze wet op 1 januari 2013 in werking getreden.

Het relativiteisvereiste, dat via de Wab is ingevoerd per 1 januari 2013, heeft tot gevolg dat er een verband moet zijn tussen de aangevoerde beroepsgrond en de reden waarom een besluit in rechte wordt aangevochten. De wetgever wil een eind maken aan procedures waarin verontruste buren of concurrenten een vergunning of bestemmingsplan voor een (her)ontwikkeling eindeloos rekken of onderuit halen door te wijzen op archeologische resten of beschermde planten en dieren.

In de jurisprudentiekatern 'relativiteitsvereiste' is reeds eerder een voorbeeld gegeven van wanneer het relativiteitsvereiste toegepast mag worden. In de uitspraak “appellant/Gemeente Best” (RvS 18 januari 2012, LJN BV 1212) ondervindt de eigenaar van een perceel trillingshinder van door het bestemmingsplan mogelijk gemaakte ontwikkelingen. De eigenaar had als belang dat zijn perceel gevrijwaard zou blijven van de invloed van woningbouw tegenover zijn perceel. De eigenaar kon zich in dit geval niet beroepen op de normen die zien op het voorkomen van trillingshinder. De wettelijke voorschriften die zien op het beperken van trillingshinder, beschermen niet het belang dat zijn perceel gevrijwaard blijft van de invloed van woningbouw. Het relativiteitsvereiste kan in dit geval toegepast worden, zodat het bestemmingsplan in stand kan blijven.

Voor ontwikkelende partijen is het relativiteitsvereiste gunstig, omdat bij de bestuursrechter alleen geprocedeerd kan worden als de belanghebbende een beroepsgrond aanvoert die een verband heeft met de reden waarom een besluit in rechte wordt aangevochten.

Fiona Sassen
sassen@slangen-advocaten.nl
12 februari 2013

Overig nieuws

Meer nieuws
© 2011 Slangen Advocaten