Nieuws.

Vereenvoudiging verhuur leegstaande kantoren en huizen

In de loop van 2013 moet het via de nieuwe Leegstandwet voor eigenaren van te koop staande huizen en leegstaande panden zonder woonbestemming eenvoudiger worden om hun panden te verhuren. Het kan gunstig zijn om gebruik te maken van de Leegstandswet als de bestemming van een gebouw nog niet duidelijk is. Het gebouw kan dan namelijk tijdelijk bewoond worden.

Bij verhuur op basis van de Leegstandwet geldt niet de gebruikelijke huurbescherming. De huurder moet dan ook na afloop van de huurperiode het pand verlaten. Het tijdelijk verhuren van woonruimte in een gebouw (woningen of kamers die gemaakt zijn in bijvoorbeeld een verlaten kantoor, school, ziekenhuis) is op grond van de nieuwe Leegstandwet verdubbeld naar 10 jaar.

De tijdelijke verhuur van huurwoningen die bestemd zijn voor sloop of renovatie wordt verlengd naar maximaal zeven jaar.

Een huiseigenaar kan zijn te koop staande woning voor maximaal 5 jaar tijdelijk verhuren onder de nieuwe Leegstandwet. De huidige Leegstandwet bepaalt daarnaast dat de gemeente een maximumhuurprijs vaststelt. In de nieuwe Leegstandwet mogen huiseigenaren zelf de huurprijs bepalen.

De gemeente geeft de vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte voor maximaal twee jaar, waarbij deze termijn steeds met een jaar kan worden verlengd totdat de maximale duur van respectievelijk 5, 7 of 10 jaar is bereikt. Het is onder de nieuwe Leegstandwet onder voorwaarden mogelijk hetzelfde pand meerdere keren tijdelijk te verhuren.

Indien u meer informatie over of advies wenst bij het gebruiken van de mogelijkheden die de Leegstandwet biedt, kunt u contact opnemen met Slangen Advocaten.

Fiona Sassen
sassen@slangen-advocaten.nl

Overig nieuws

Meer nieuws
2011 Slangen Advocaten