Nieuws.

Even voorstellen

De advocaten van Slangen Advocaten zijn gespecialiseerd in vastgoed. Vastgoed in de breedste zin van het woord. De exacte contouren van onze activiteiten zijn niet direct aan te duiden. Daarvoor is het vastgoedspecialisme een te divers werkterrein, met veel raakvlakken met andere rechtsgebieden. In de regel komt onze expertise het meest tot haar recht bij zaken als bouwgeschillen, joint ventures, contractvorming, turnkey-projecten, design & build, gebiedsontwikkeling en beleggingen in vastgoed. Het kan daarbij zowel om vraagstukken met een privaatrechtelijke als met een publiekrechtelijke component gaan.

Slangen Advocaten is meer dan gemiddeld thuis in de vastgoedsector. Die positie wordt gestaafd door de brede variëteit van opdrachtgevers voor wie Slangen Advocaten werkt: van projectontwikkelaars tot gemeenten, van beleggers tot hogescholen en zorginstellingen, van aannemingsbedrijven tot verenigingen van eigenaren.

Slangen Advocaten bestaat uit 4 advocaten en 2 juridisch medewerkers. Wij stellen ze graag nog even kort aan u voor.

Cornelis Slangen
Cornelis, beëdigd in 1988, is gespecialiseerd in bouw- en vastgoedrecht. Naast algemene advisering aan het bedrijfsleven concentreert zijn praktijk zich op het bouw- en aanbestedingsrecht, project- en gebiedsontwikkeling, vastgoedbeleggingstransacties, het internationale hotelwezen, onteigeningsrecht, huurrecht, architectenrecht, ruimtelijke ordening/omgevingsrecht en vergunningen, en het voeren van procedures op deze terreinen.

Cornelis is lid van de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten, de Vereniging voor Aanbestedingsrecht, de Vereniging voor Corporate Litigation en de Vereniging Kunst, Cultuur en Recht.

Jetske Heikens
Jetske, beëdigd in 1992, is gespecialiseerd in huur- en vastgoedrecht. Zij heeft brede kennis en ervaring, zowel in de advisering als in het procederen, op het gebied van de civiele aspecten van het onroerend goedrecht en het algemeen verbintenissenrecht. Hiernaast begeleidt Jetske cliënten bij transacties van reeds bestaande of nog te ontwikkelen vastgoed, alsmede bij de transformatie/herbestemming van leegstaande gebouwen.

Jetske is lid van de Vereniging van Huurrecht Advocaten en de Vereniging van Bouwrecht. In 1997 voltooide zij de specialisatieopleiding van de Vereniging van Huurrecht.

Silvia Dominguez Sainza
Silvia, beëdigd in 2007, is gespecialiseerd in het bouw- en vastgoedrecht. Zij heeft ervaring op het gebied van projectontwikkeling en onroerend goed transacties.

Silvia adviseert onder meer projectontwikkelaars en bouwbedrijven. Zij behandelt met name zaken op het gebied van koop en verkoop van onroerende zaken, projectontwikkeling, aanneming van werk en het algemeen verbintenissenrecht.

Silvia is lid van de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten en heeft de specialisatieopleiding Publiekrechtelijk Bouwrecht van het Instituut voor Bouwrecht in 2011 met succes voltooid.
Hiernaast is Silvia lid van DWIRE (Dutch Woman in Real Estate).

Silvia spreekt vloeiend Spaans.

Luc Petersen
Luc, beëdigd in 2009, is gespecialiseerd in het ondernemings- en vastgoedrecht.

Hij adviseert ondernemingen en non-profit instellingen en voert geregeld procedures bij de civiele rechter, bestuursrechter en arbitrage-instellingen. Hij adviseert hiernaast cliënten op het gebied van het algemeen verbintenissen recht, contractenrecht en arbeidsrecht.

Francesca Anzovino
Francesca is sinds 2007 werkzaam als juridisch medewerker bij Slangen Advocaten. Zij ondersteunt de advocaten van Slangen Advocaten op alle gebieden.

Francesca studeert rechten en Italiaans aan de Universiteit van Amsterdam.

Francesca spreekt vloeiend Italiaans.

Fiona Sassen
Fiona is sinds 2008 werkzaam als juridisch medewerker bij Slangen Advocaten. Zij ondersteunt de advocaten van Slangen Advocaten op alle gebieden.

Fiona studeert rechten aan de Vrije Universiteit (Amsterdam).

Overig nieuws

Meer nieuws
2011 Slangen Advocaten