Nieuws.

College van B&W Amsterdam besluit tot eeuwigdurend erfpacht voor nieuwbouw

Op 27 mei jl. heeft het college van B&W van de gemeente Amsterdam ingestemd met de invoering van eeuwigdurende erfpacht voor nieuwbouw. In onze nieuwsbrief van 10 maart 2015 is de achtergrond en de inhoud van de voorgestelde hervorming van het erfpachtstelsel uiteengezet. De nieuwe regeling beoogt erfpachters van een woning, bedrijf of kantoor op nieuw uitgegeven grond zekerheid te verschaffen over de hoogte van hun erfpachtkosten. Bij eeuwigdurende erfpacht wordt de hoogte van de erfpachtvergoeding eenmalig vastgesteld en daarna alleen nog jaarlijks aangepast met de inflatie. De waardestijging van de grond (ook als gevolg van investeringen door de erfpachter in zijn woning/gebouw) komt niet meer aan de gemeente maar aan de erfpachter ten goede. Na uitgifte kan de canon, afgezien van een jaarlijkse inflatie-indexering, alleen worden aangepast wanneer het erfpachtrecht wordt gewijzigd, bijvoorbeeld in verband met het aanpassen van het volume en/of de bestemming. Het nieuwe stelsel geldt voor alle erfpachters en alle bestemmingen, behalve voor woningbouw corporaties en het Havenbedrijf Amsterdam. Vereniging Eigen Huis en de Stichting Erfpachtbelang Amsterdam hebben kritiek geuit op de nieuwe regeling. De wijze waarop de canon wordt berekend is te ingewikkeld en de gemeente gaat bij de berekening uit van een te hoge grondwaarde, erfpachters zijn daardoor veel duurder uit dan in het huidige systeem.

Het voorstel zal op 22 juni 2016 in de gemeenteraad van Amsterdam worden behandeld en naar verwachting met ingang van 1 juli 2016 worden ingevoerd (klik hier voor de nieuwsbrief van de gemeente Amsterdam). De regeling die het voor bestaande erfpachters mogelijk moet maken over te stappen naar eeuwigdurende erfpacht is nog niet gereed, naar verwachting volgt de inspraakronde in oktober 2016 en de besluitvorming in het college van B&W en de gemeenteraad in het voorjaar van 2017.

Jetske Heikens
heikens@slangen-advocaten.nl
30 mei 2016

Overig nieuws

Meer nieuws
2011 Slangen Advocaten