Nieuws.

Hotelmatig verhuur van woonruimte; strenger toezicht door de gemeente Amsterdam

De afgelopen tijd hebben we veelvuldig kennis kunnen nemen van nieuwsberichten over (niet toegestane) onderverhuur van woningen via websites zoals Airbnb. Inmiddels zijn er ook veel vonnissen gewezen waarin de ontruiming van een woning werd toegewezen vanwege illegale onderverhuur via dergelijke websites. Sinds afgelopen zomer is de gemeente Amsterdam strenger gaan controleren op deze illegale woningverhuur. Dit heeft geleid tot het opleggen van fikse bestuurlijke boetes. Veel verhuurders proberen tegen deze boete op te komen, vaak zonder succes. Onlangs is (nogmaals) door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in een uitspraak1 bevestigd dat (1) op het moment dat niemand als bewoner staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie, (2) de woning op internet te huur wordt aangeboden en (3) er toeristen in de woning worden aangetroffen, er sprake is van hotelmatig verhuur van de woning.

De gemeente Amsterdam is van mening dat door bovengenoemde illegale woningverhuur een groot aantal woningen aan de woonvoorraad van Amsterdam wordt onttrokken, dit terwijl er lange wachtlijsten bestaan voor mensen die zich in Amsterdam willen vestigen. Er staat de gemeente Amsterdam (en uiteraard ook andere gemeenten die hiermee te maken hebben) een aantal handhavingsinstrumenten ten dienst om deze illegale woningverhuur aan toeristen aan te pakken.

De gemeente kan handhaven door het opleggen van een bestuurlijke boete vanwege overtreding van de huisvestingsverordening of door het opleggen van een last onder dwangsom vanwege verhuren in strijd met het bestemmingsplan.

Op grond van de meeste huisvestingsverordeningen is het niet toegestaan om woonruimte zonder vergunning aan de woonbestemming te onttrekken, op overtreding van dit verbod staat een aanzienlijke (bestuurlijke) boete. Ook kan de verhuur van woningen aan derden in strijd zijn met het bestemmingsplan. In bestemmingsplannen is immers een woning vaak gedefinieerd als woonruimte bestemd voor de bewoning door één huishouden. Uit de recente jurisprudentie blijkt dat de afgelopen tijd gemeenten steeds meer kiezen voor handhaving door middel van het opleggen van bestuurlijke boetes wegens strijd met de huisvestingsverordening. De gemeente Amsterdam heeft hier zelfs expliciet in haar beleid voor gekozen.

De boetes die worden uitgedeeld zijn fors. In de gemeente Amsterdam wordt bij een eerste overtreding een boete opgelegd van EUR 12.000,- en bij een volgende overtreding een boete van EUR 18.500,-.

Het tijdelijk verhuren van woningen is toegestaan, maar dit is gebonden aan strikte voorwaarden. Op het moment dat deze strikte voorwaarden niet worden nageleefd, loopt de verhuurder het risico op een flinke boete. Huiseigenaren die hun woning tijdelijk te huur willen aanbieden op websites zoals Airbnb doen er dan ook goed aan eerst na te gaan of ze aan alle gestelde voorwaarden voldoen. Anders kan de wens om een extra zakcentje te willen verdienen hen duur komen te staan.


Silvia Domínguez Saínza
dominguez@slangen-advocaten.nl
12 januari 2016

_______

1 ABRvS 7 oktober 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3086
(http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2015:3086)

Overig nieuws

Meer nieuws
© 2011 Slangen Advocaten