Nieuws.

Executieveilingen via internet

Op 15 april 2014 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel van Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie in verband met het transparanter en voor breder publiek toegankelijk maken van de executoriale verkoop van onroerende zaken aangenomen (kamerstuk 33 484). Door het wijzigen van een aantal bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek hoopt de wetgever de opbrengst van executieveilingen van onroerende zaken, met name woningen, te verhogen.

Een executieveiling wordt in opdracht van een hypotheekhouder of een beslaglegger (met executoriale titel) gehouden en is dus gedwongen. Op een veiling wordt de onroerende zaak verkocht aan de hoogste bieder. De invoering van het wetsvoorstel moet ertoe leiden dat de opbrengst van veilingen hoger wordt. In het huidige systeem worden woningen meestal door handelaren op de veiling opgekocht en binnen een half jaar voor een (flink) hoger bedrag doorverkocht. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk om de gedwongen verkoop van woningen op internet aan te kondigen (via een algemene website in plaats van door een advertentie in een regionaal dagblad en aanplakking aan het pand). Met het wetsvoorstel wordt eveneens beoogd de risico's van het kopen op een veiling te verminderen, daartoe zijn onder andere de navolgende wetswijzigingen voorgesteld:

  • de beschadiging en het tenietgaan van de geveilde woning vanaf het moment van gunning tot het moment van levering (door inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing) is voor risico van de executant (artikel 525 lid 4 Wetboek van Rechtsvordering);
  • alleen de kosten van overdrachtsbelasting en omzetbelasting, kosten notaris, eventuele kosten van ontruiming en het kadastrale recht zijn voor de koper. Overige veilingkosten worden in rekening gebracht bij de executant (artikel 524a Wetboek van Rechtsvordering);
  • huurders en gebruikers die zonder recht of titel in een onroerende zaak verblijven, kunnen worden ontruimd op grond van het proces-verbaal van de veiling (artikel 525 Wetboek van Rechtsvordering);
  • de hypotheekhouder (meestal de bank) dient het huurbeding voorafgaand aan een executoriale verkoop in te roepen indien sprake is van een woning, tenzij de instandhouding van de huurovereenkomst in het belang is van de opbrengst bij de openbare verkoop of er geen personen krachtens huurovereenkomst gebruik maken van de woning (artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek);
  • de bepalingen met betrekking tot het beheer- en ontruimingsbeding worden verduidelijkt (artikel 3:267 BW);
  • nieuw is de bepaling dat de executant en de overige bewoners vanaf het moment dat de executie is aangezegd bezichtigingen dienen toe te staan (artikel 3:267 Burgerlijk Wetboek).

Bovenstaande wijzigingen hebben tot doel de drempel voor particulieren om mee te bieden op een veiling weg te nemen, onder meer doordat de hypotheekhouder meer mogelijkheden heeft om de woning ontruimd op de veiling te brengen en bezichtigingen kunnen worden afgedwongen. Door het veilen via internet wordt de veiling onder een breed publiek bekend gemaakt en kunnen meer particulieren meebieden op een woning dan nu het geval is. Het wetsvoorstel ligt thans ter goedkeuring bij de Eerste Kamer.

Jetske Heikens
heikens@slangen-advocaten.nl
9 september 2014

Overig nieuws

Meer nieuws
2011 Slangen Advocaten