Nieuws.

Wetsvoorstel Omgevingswet aangeboden aan de Tweede Kamer

Op 17 juni 2014 is het Wetsvoorstel Omgevingswet aan de Tweede Kamer aangeboden.

Het wetsvoorstel Omgevingswet bepleit betere wetgeving, minder regels en meer ruimte. In de loop van de eeuwen zijn er talloze wetten en regels op het gebied van de ruimtelijke ordening en leefomgeving gekomen. Inmiddels is het een ingewikkeld geheel geworden. Met de Omgevingswet wordt het omgevingsrecht vereenvoudigd en gemoderniseerd.

Het wetsvoorstel omvat een fundamentele wijziging van het gehele omgevingsrecht, tevens omvat het een grootschalige integratie van het omgevingsrecht. Waar nu nog veel verschillende wetten afzonderlijk van elkaar bestaan, zal een groot deel van die wetten en aanverwante regelgeving (amvb's en ministriŽle regelingen) verdwijnen en geÔntegreerd worden in de Omgevingswet en de daarop gebaseerde regelgeving. De Omgevingswet haalt de schotten weg tussen diverse wetten en ordent de regelgeving die betrekking heeft op het gehele omgevingsrecht. De Omgevingswet zal straks zoín 40 sectorale wetten vervangen, waaronder de Crisis- en herstelwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Tracťwet en de Waterwet.

Silvia Dominguez Sainza
dominguez@slangen-advocaten.nl
19 juni 2014

Overig nieuws

Meer nieuws
© 2011 Slangen Advocaten