Nieuws.

Leegstand en btw

In de huidige markt komt leegstand van onroerend goed helaas regelmatig voor. Tijdens de periode van leegstand worden vaak wel kosten gemaakt voor de instandhouding van het onroerend goed.

Op 13 juni 2014 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen omtrent de leegstand en aftrek van btw.

De feiten in het kort
Een ondernemer had zijn pand 5 jaar verhuurd aan een verzekeraar, één van de sectoren die is vrijgesteld van btw. De verzekeraar vertrok na 5 jaar en de ondernemer wilde na enige tijd van leegstand het pand verhuren aan een btw-plichtige huurder. De ondernemer meende onder deze omstandigheden recht te hebben op btw-aftrek over de periode na de 5 jarige periode van vrijgestelde verhuur.

De Hoge Raad
In voornoemd arrest heeft de Hoge Raad bepaald dat leegstand na een periode van vrijgestelde verhuur in voorkomende gevallen kan leiden tot teruggaaf van btw. Het dient dan wel te gaan om onroerende zaken die bij de eerste ingebruikname btw-vrijgesteld zijn verhuurd (waardoor de btw op de kosten van de onroerende zaak niet voor aftrek in aanmerking komen) en de leegstand dient zich voor te doen binnen 9 jaar na het jaar van aanvang van het vrijgestelde gebruik.

De Hoge Raad geeft tevens aan dat het leegstaande pand dient te worden beschouwd als een pand dat niet voor vrijgestelde of voor niet-economische activiteiten wordt gebruikt en dat bestemd is om voor (belaste) bedrijfsdoeleinden te worden gebruikt. Dit is van belang voor een mogelijke btw-teruggaaf, want als een ondernemer na een periode van btw-vrijgesteld gebruik voor een leegstand pand op zoek gaat naar een andere huurder met het oog op vrijgestelde verhuur, zal een btw-teruggaaf zich niet voordoen. Een ondernemer dient om die reden aannemelijk te maken dat zij niet op zoek is naar huurders aan wie het pand btw-vrijgesteld zal worden verhuurd.

Belang voor de praktijk
Indien u over vastgoed beschikt dat leeg staat is het verstandig om met inachtneming van het arrest van de Hoge Raad na te gaan of recht bestaat op aftrek van btw.

Silvia Dominguez Sainza
dominguez@slangen-advocaten.nl
17 juni 2014

Overig nieuws

Meer nieuws
© 2011 Slangen Advocaten