Nieuws.

Aanbesteder is verantwoordelijk voor fouten in de aanbestedingsdocumenten

Is de inschrijver/opdrachtnemer bij een openbare aanbestedingsprocedure verplicht de aanbesteder te wijzen op onjuistheden in de aanbestedingsdocumenten of op door hem gemaakte fouten?

Bij een openbare aanbestedingsprocedure wordt de verhouding tussen betrokkenen beheerst door de redelijkheid en billijkheid. Partijen moeten hun gedrag laten bepalen door de gerechtvaardigde belangen van de wederpartij. De inschrijver kan hierdoor verplicht zijn de aanbesteder te wijzen op onjuistheden in de aanbestedingsdocumenten of op door hem gemaakte fouten. Maar wanneer heeft een inschrijver een dergelijke verplichting?

Waren de onjuistheden in de documenten kenbaar voor de opdrachtnemer?

Om de vraag te beantwoorden of de opdrachtnemer verplicht is de aanbesteder te wijzen op onjuistheden in de aanbestedingsdocumenten of op aan zijn zijde gemaakte fouten, dient eerst een andere vraag beantwoord te worden. De vraag die namelijk ook speelt is of de onjuistheid in de aanbestedingsdocumenten voor de opdrachtnemer redelijkerwijs kenbaar was.

Voor de beantwoording van de vraag of de onjuistheid redelijkerwijs kenbaar was, is van belang of de inschrijver een professionele en ervaren inschrijver is, maar ook of de aanbesteder zich door professionele adviseurs heeft laten bijstaan en dit ook in de aanbestedingsdocumenten heeft genoemd. Van een inschrijver mag wel gevergd worden dat hij de inhoud van de aanbestedingsdocumenten tot op zekere hoogte controleert maar niet dat hij ter controle daadwerkelijk ter plaatse onderzoek uitvoert.

De inschrijver/opdrachtnemer moet de aanbesteder informeren over redelijkerwijs te voorziene gevolgen van mogelijke onjuistheden. De aanbesteder is en blijft verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die zij heeft verstrekt.

Ook bij Design & Construct overeenkomst is aanbesteder verantwoordelijk voor fouten

Bij sommige aanbestedingsprocedures is sprake van een “Design & Construct overeenkomst”. Het is dan de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om te bepalen welke werkzaamheden hij moet verrichten om de opdracht uit te voeren. De inschrijver is verantwoordelijk voor het ontwerp van het te verrichten werk.

Ondanks de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer voor het ontwerp van het te verrichten werk bij een Design & Construct overeenkomst, blijft ook in dit geval de aanbesteder verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die zij heeft verstrekt.
Veelal zijn op dergelijke overeenkomsten de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen 2005 (UAV-GC 2005) van toepassing. Uit de UAV-GC 2005 volgt ook nog eens dat de aanbesteder verantwoordelijk is voor de juistheid van de gegevens die zij heeft verstrekt.

Bovenstaande is ontleend aan een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 10 september 2013 (ECLI: NL: GHAMS: 2013:2858). Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met één van de advocaten van Slangen Advocaten.

Fiona Sassen
sassen@slangen-advocaten.nl
7 januari 2014

Overig nieuws

Meer nieuws
2011 Slangen Advocaten