Nieuws.

Anti-kraakovereenkomst door de rechter als huurovereenkomst aangemerkt.

De na het verstrijken van de termijnen uit de Leegstandwet gesloten bemiddelings- en gebruikersoveerkomsten kunnen als huurovereenkomsten worden gekwalificeerd.

Dat heeft het Amsterdamse gerechtshof bepaald in haar uitspraak van 19 november 2013.

Het ging in deze zaak om tijdelijke huurders op grond van de Leegstandwet, die na het verstrijken van de Leegstandwet-termijn (toen vijf jaar, thans zeven jaar) in hun eigen woningen mochten blijven wonen. Hiervoor dienden zij naast een anti-kraakovereenkomst een 'bemiddelingsovereenkomst' te sluiten met de leegstandbeheerder. De leegstandbeheerder rekende een bedrag van EUR 160,- per maand voor 'bemiddelingskosten'. Voor deze bewoners was echter niet bemiddeld, zij bewoonden de woningen immers al als tijdelijke huurders. De leegstandbeheerder leverde voor de voornoemde EUR 160,- ook geen andere dienst, zoals bijvoorbeeld gas, water of electra. Om die reden oordeelde het gerechtshof dat de vergoeding van EUR 160,- per maand als (verkapte) huurbetaling moest worden gezien, waarmee de overeenkomst als huurovereenkomst moest worden gekwalificeerd.

Door het kwalificeren van de overeenkomst als een huurovereenkomst hadden de bewoners niet uit hun woningen mogen worden gezet. Aan deze bewoners kwam huurbescherming toe.

Deze uitspraak is een waarschuwing voor de praktijk. Het is nog steeds mogelijk om woningen na het verstrijken van de Leegstandwet-termijn op basis van een gebruikersovereenkomst (anti-kraakovereenkomst) in gebruik te geven zonder daarbij het risico te lopen dat de gebruiker huurbescherming krijgt. Hierbij moet er echter wel op gelet worden dat de leegstandbeheerder of eigenaar die de gebruikersovereenkomst sluit ook daadwerkelijk diensten levert voor de door de gebruiker betaalde vergoeding. Deze dienst kan bestaan uit een bemiddeling, maar dan moet er ook daadwerkelijk bemiddeld zijn, of voor de levering van gas, water en electra. Wanneer er geen feitelijke of reële prestatie tegenover de vergoeding staat, bestaat het risico dat de gebruikersovereenkomst als huurovereenkomst zal worden aangemerkt.

Silvia Domínguez Saínza
dominguez@slangen-advocaten.nl
7 januari 2014

Overig nieuws

Meer nieuws
2011 Slangen Advocaten