Nieuws.

Geen nieuwe hotels meer in het centrum van Amsterdam

Op 19 november 2013 heeft het stadsdeel centrum het beleid ten aanzien van hotels aangescherpt. Het stadsdeel centrum streeft naar meer spreiding van nieuwe hotels over andere delen van de stad dan het centrum.

In het 'hotelbeleid binnenstad 2012-2015' (dat reeds in werking is getreden op 20 april 2012) is ruimte geboden voor hotels volgens uniek concept en tophotels op plekken waar dit voor reguliere hotelinitiatieven niet mogelijk is.

Het stadsdeel centrum heeft bij de aanscherping van het beleid echter besloten dat er in het centrum geen nieuwe hotelinitiatieven worden aangenomen. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor enkele delen in het gebied Centrum Oost waar initiatieven een positieve bijdrage kunnen leveren aan de gebiedsontwikkeling (levendigheid en sociale veiligheid). Ook is er een uitzondering gemaakt voor het voormalig Paleis van Justitie aan de Prinsengracht.

Concreet betekent dit dat al bestaande hotelinitiatieven die bij het stadsdeel zijn ingediend nog wel bekeken worden, maar dat nieuwe initiatieven in beginsel geen medewerking meer zullen krijgen.

De notitie 'Grenzen aan het Hotelbeleid, aanvullingen op het Hotelbeleid Binnenstad 2012-2015' is hier te downloaden.

Fiona Sassen
sassen@slangen-advocaten.nl
7 januari 2014

Overig nieuws

Meer nieuws
2011 Slangen Advocaten